Proef in het denkbeeldige park dat er al echt ligt: Stadspark-West, de groene long tussen Delfshaven en 16-hoven!

Datum: 11 mei
Aanvang 05:45 | einde 08:00
Locatie: Spoortuin
Wat: Dauwtrappen
Door wie: Feestweek Huizen Middelland

Stadspark West: Hier voel je je midden in de natuur, terwijl de trein voorbij komt Stadspark West is een idee én een feit. Stadspark West zie je als je de twaalf volks- en nutstuincomplexen, de Groene Connectie, het Essenburg Park, de Spoortuin, Pluktuin, Speeldernis, het Roel Langerakpark, Vroesenpark, Diergaarde Blijdorp, Park 16Hoven, Kleinpolderpark, Camping, Manege en het Bikepark verbindt met elkaar en met het buitengebied. Als je op de kaart van de stad deze gebieden ook nog verbindt met de groene randen, bermen, waterlopen, jachthavens, speelterreinen en sportvelden zie je een cultureel en natuurlijk zeer diverse ‘park’ dat ruimte geeft aan Rotterdammers en flora en fauna in de verhitte en versteende stad dat essentieel is voor een gezonde toekomst voor West én de hele stad.

Leave a Reply