Skip to main content

Over ons

We zijn van beroep ontwerpers (architect, stedenbouwkundige, scenograaf, grafisch ontwerper) en kunstenaars. We zijn daarnaast ook wijkbewoners in West en ook daar actief betrokken bij het groen in de eigen (versteende) buurt. Vanuit die verschillende rollen hebben we gezien dat het ‘idee’ Stadspark West, als kaart, zo sterk is dat het handen en voeten moet krijgen door concreet te worden. Wat daar volgens ons voor nodig is, als eerste stap, staat in dit projectplan.

Projectorganisatie

Urban Scenographer

Anne Karin ten Bosch

Stichting DRIFT,tba / Platform-Scenography / Stichting Stadspark West (SPW):

Anne Karin ten Bosch, initiator, bouwer, verbinder en onderzoeker; zij woont op Coolhaveneiland en is daar actief in De Nieuwe Tuin, zij is tuinder en voorzitter van VTV Blijdorp en als zodanig actief betrokken bij Platform Rotterdamse Volkstuinen. Zij werkte als scenografe (ruimtelijk ontwerp) tot 2010 mee aan vele dans- en theatervoorstellingen. Sinds 2012 verbindt zij vanuit Platform-Scenografie de kwaliteiten van het theater (ontrafelen, zichtbaar maken, verbinden, relaties leggen, betekenis geven, live presenteren en mogelijkheden scheppen) aan de actualiteit in de stedelijke ruimte. Zij richt zich in haar onderzoek op de betekenisvolle relaties tussen mens en omgeving, (niet-economische) waarden en condities voor de gezonde stad. Zij verdiept zich al geruime tijd in het ecologische/ecosofisch perspectief. Momenteel volgt zij de deeltijd-Master Design aan de WdKA/Piet Zwart. De activiteiten voor Stadspark West maken deel uit van haar professionele research activiteiten en zijn gekoppeld aan de studie.

Anne Karin is spil in het project vanuit Stichting Stadspark West (bestuurder) en zorgt voor de verbindingen en de uitwisseling tussen de verschillende trajecten. Zelf zal ze meewerken, als onderzoeker en volkstuinder, aan het onderzoek met wijkbewoners en volkstuinders onder leiding van Krachtgroen/Nienke Bouwhuis. Afhankelijk van de toegekende financiering zal het projectteam vanuit SPW uitgebreid worden met een projectleider (ondersteund door een trainee) die zich richt op de organisatie van bijeenkomsten en workshops.

Stedenbouwkundige bij buro MA.AN

Koen Marks

Vanuit de disciplines stedenbouw, landschap, architectuur en toegepaste kunst werkt buro MA.AN aan de kwaliteit en leefbaarheid van stad en dorp. Samen zoeken we naar ruimtelijke ontwerpen en strategieën die vanuit de bestaande context een passend antwoord geven op de opgave en daarbij de identiteit en eigenheid van de plek versterken - van stedelijk object tot stadsregio. Vanuit onze brede kennis verbeelden we integrale ontwerpopgaven, waarbij we een zorgvuldige afweging maken tussen ruimtelijke, klimaat- en duurzaamheidsambities en maatschappelijke en economische belangen. In onze plannen leggen we de essentie en kwaliteit van de plek vast en laten tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit en interactie met bewoners, gebruikers en bezoekers. We verbinden door te verrassen, inspireren door verhalen te vertellen en werken samen door te luisteren. Onze plannen blijven niet alleen bij ideeën. We blijven betrokken en begeleiden samen met onze kennispartners en opdrachtgevers de uitvoering.

Koen Marks en André van der Eijk zijn beiden woonachtig in Rotterdam West. Koen Marks is recent afgestudeerd als stedenbouwkundige op een toekomstvisie voor het verstedelijkingsvraagstuk bij de Van Nelle Knoop en de Spaanse Polder met specifieke aandacht voor de betekenis van water en landschap in de stad. André van der Eijk is stedenbouwkundige en partner bij buro MA.AN en tevens actief stadstuinier. Buro MA.AN trekt als interdisciplinair ontwerp- en adviesbureau het ruimtelijke ontwerpend (voor)onderzoek naar de ruimtelijke kansen voor het “Stadspark West”. Samen met de partners verkent buro MA.AN strategische ingrepen die het gebied toegankelijker maken, het landschap vitaler en het idee van het Stadspark beleefbaar.

architect and co-founder Krachtgroen

Nienke Bouwhuis

Nienke werkt en woont in Rotterdam West en werd geboren in Wageningen. Ze bracht haar jeugd door in Ethiopia, Kenia en de USA. Terug in Nederland studeerde ze aan de Design Academy in Eindhoven, de University of Industrial Arts in Helsinki, Finland en de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam. Ze werkte als architect bij verschillende projecten en kwam erachter dat ze een uitstekende teamplayer is en dat haar hart ligt in
de natuurlijke buitenruimte.

Ze deed onderzoek naar de ruimtelijke waarde van groen in de stad. Conclusie: het toevoegen van groen aan de stedelijke buitenruimte geeft en positieve impuls aan de leefomgeving, niet alleen als voorspelbare ruimtelijke kwaliteit, maar juist ook als sociale meerwaarde en bijdrage aan de gezondheid. De uitkomsten van het onderzoek leidden tot de oprichting van Krachtgroen, een multi-disciplinaire ontwerp collectief voor groene
en gezonde steden. De afgelopen twaalf jaar heeft Nienke in verschillende groen projecten gewerkt aan ontwerp-participatie. Ze initieerde groene initiatieven zoals “De Groene Connectie”, een coalitie van twaalf groen initiatieven in Rptterdam West voor een gezond stedelijk landschap, ze ontwierp verschillende ‘groen-blauwe’ schoolpleinen en zette stadsbrede samenwerkingen op, zoals het netwerk Groen010.

Alle projecten hebben betrekking op het versterken van groene, sociale, gezonde, eetbare, klimaatadaptieve, educatie en biodiverse netwerken in de stad. In haar werk ziet Nienke de meerwaarde van het groener maken van de stad op vele terreinen: Sociaal, ruimtelijk, gezondheid en economisch. Ze zou graag zien dat vergroenen een integraal onderdeel wordt van stadsontwikkeling als een dagelijkse praktijk.

Architect

Catherine Visser

Catherine Visser is samen met Daan Bakker oprichter van DaF- architecten, een bureau met een breed en maatschappelijk geëngageerd werkveld in de stad maar ook in het buitengebied. Catherine zet haar creativiteit en onderzoekende houding in om betrokkenheid en liefde voor de plek te genereren. Dit geeft ze vorm in haar ontwerpen maar ook in een positief proces. Het gaat haar daarbij om waardering en empathie in plaats van probleemoplossing.
Catherine heeft zich gespecialiseerd in het ontwerp en onderzoek op het raakvlak van erfgoed en ruimte. Nieuwsgierigheid naar het verhaal van de plek en haar bewoners resulteert in een vormgeving en situering waarin ze de analogie tussen het nieuwe en het bestaande opzoekt. Daarin zijn lange lijnen en continuiteit belangrijk. Niet zelden gaan projecten door over vele jaren waarbij zij evenals de andere betrokkenen al doende leren. Zo is zij al sinds 2003 betrokken bij de Romeinse Limes, sinds 2008 bij de kleinschalige transformatie van Carnisse, Rotterdam-Zuid en sinds 2012 bij het recreatieve Polderpad. Catherine woont en werkt in Rotterdam waar ze deelneemt aan initiatieven zoals ‘Agenda Rotterdam’, Post ‘65 en Letters to the Mayor die zich inzetten voor een eerlijke stad met behoud van geheugen. In Rotterdam West is ze in de dubbelrol van bewoner en professional een van de initiatiefnemers van het groene en sociale buurtinitiatieven.
Stedenbouwkundige en partner bij buro MA.AN

André van der Eijk

Vanuit de disciplines stedenbouw, landschap, architectuur en toegepaste kunst werkt buro MA.AN aan de kwaliteit en leefbaarheid van stad en dorp. Samen zoeken we naar ruimtelijke ontwerpen en strategieën die vanuit de bestaande context een passend antwoord geven op de opgave en daarbij de identiteit en eigenheid van de plek versterken - van stedelijk object tot stadsregio. Vanuit onze brede kennis verbeelden we integrale ontwerpopgaven, waarbij we een zorgvuldige afweging maken tussen ruimtelijke, klimaat- en duurzaamheidsambities en maatschappelijke en economische belangen. In onze plannen leggen we de essentie en kwaliteit van de plek vast en laten tegelijkertijd ruimte voor flexibiliteit en interactie met bewoners, gebruikers en bezoekers. We verbinden door te verrassen, inspireren door verhalen te vertellen en werken samen door te luisteren. Onze plannen blijven niet alleen bij ideeën. We blijven betrokken en begeleiden samen met onze kennispartners en opdrachtgevers de uitvoering.

Koen Marks en André van der Eijk zijn beiden woonachtig in Rotterdam West. Koen Marks is recent afgestudeerd als stedenbouwkundige op een toekomstvisie voor het verstedelijkingsvraagstuk bij de Van Nelle Knoop en de Spaanse Polder met specifieke aandacht voor de betekenis van water en landschap in de stad. André van der Eijk is stedenbouwkundige en partner bij buro MA.AN en tevens actief stadstuinier. Buro MA.AN trekt als interdisciplinair ontwerp- en adviesbureau het ruimtelijke ontwerpend (voor)onderzoek naar de ruimtelijke kansen voor het “Stadspark West”. Samen met de partners verkent buro MA.AN strategische ingrepen die het gebied toegankelijker maken, het landschap vitaler en het idee van het Stadspark beleefbaar.

Tangerine Design

Maryam Afshar

The founder of Tangerine Design is Maryam Afshar. Maryam is a specialist in online communication, cross-media design, corporate identity, branding and communication consultancy. In 1993, she founded her own design agency, a traditional concept that earned a strong reputation in the market. With the foundation of her network agency Tangerine Design in 2007, Maryam proved her ability as a creative entrepreneur to move with the times.

De projectorganisatie

Stichting DRIFT, tba / Platform-Scenography / Stichting Stadspark West (SPW):
Anne Karin ten Bosch

buro MA.AN:
Koen Marks
Andre van der Eijk

krachtgroen:
Nienke Bouwhuis

DaF- architectenCatherine Visser

communicatie:
Tangerine Design, ontwerp en ontwikkeling website
Webdokter Storm, bouw website

Partners

Stichting

Platform Rotterdamse Volkstuinen

Het Platform Rotterdamse Volkstuinen is als waardevolle partner van de gemeente betrokken bij de ontwikkeling en het behoud van een gezonde, leefbare stad met vitale inwoners. De volkstuinparken maken met hun natuurlijke rijkdom een wezenlijk onderdeel uit van de stedelijke groenstructuur. In de wijken hebben ze een faciliterende rol voor de bewoners.

Door hun passie voor groen dragen de tuinders op volkstuinparken bij aan het behoud van de natuurlijke rijkdom in de stad. Daarnaast spelen volkstuinparken, net als ander groen in de stad, een belangrijke rol bij het compenseren van de klimaatverandering.
Ze zijn ook belangrijk voor het welzijn van jong en oud, die de volkstuinparken benutten of bezoeken, omdat ze helpen de balans te houden tussen stadse hectiek en de behoefte aan rust en ontspanning. Volkstuinparken dragen zo bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Volkstuinparken hebben van oudsher een belangrijke sociale functie. Ze zorgen voor verbinding en ontmoeting tussen generaties en culturen. Ze bieden minder draagkrachtige bewoners mogelijkheden voor het verbouwen van hun eigen voedsel en/of recreatie en rust nabij de eigen woonomgeving.

Door hun culturele functie dragen de Rotterdamse volkstuinparken bij aan het behoud van erfgoed van de stad. Ook dragen ze bij aan de kennis en ervaring van stadsbewoners van de flora, van de fauna en van voeding.
Volkstuinieren bevordert de ontwikkeling van actieve en verantwoordelijke burgers.

Door hun economische functie dragen Rotterdamse volkstuinen bij aan beheersing van ziektekosten.
Door het hergebruik van materialen en andere producten te stimuleren wordt vorm gegeven aan de duurzame samenleving. Tevens kopen volkstuinders veelal producten bij lokale ondernemers.
https://rotterdamsevolkstuinen.nl

volkstuinvereniging

VTV Blijdorp

De volkstuinen van Volkstuindersvereniging (VTV) Blijdorp zijn te vinden in polder Zestienhoven in Rotterdam-Overschie. VTV Blijdorp ligt tussen natuurgebied de IJskelder en het recentelijk aangelegde Park 16Hoven. Een paradijsje in de polder aan de rand van de stad Rotterdam met 170 volkstuinen. Driehonderd vierkante meter grond met hoge bomen, prachtige grote struiken en een verscheidenheid aan bloemen, omringen hier de diverse tuinhuisjes. Op deze plek laten de stadsbewoners de drukte van werk en stad los om zich bezig te houden met het buitenleven.
https://www.vtvblijdorp.nl/
volkstuinvereniging

Tot Nut en Genoegen

volkstuinvereniging

Eigen Hof

volkstuinvereniging

Streven Naar Verbetering

SNV is een volkstuinvereniging centraal gelegen in Rotterdam-West. Sinds de jaren 30 wordt hier al getuinierd en in 1938 werd de vereniging opgericht. Het complex is mooi gelegen te midden van het bewegingscluster naast Diergaarde Blijdorp, het Roel Langerakpark, honkbalclub Neptunus en natuurspeeltuin de Speeldernis in Rotterdam West. Bijzonder aan de vereniging is de grote diversiteit van haar leden, waarin bijna alle nationaliteiten van de Rotterdamse samenleving verenigd zijn: tuinders met een Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, (Oost-) Europese, Surinaamse, Antilliaanse, Russische, Canadese, Amerikaanse afkomst, en wat dies meer zij. Ook de culturele sector van Rotterdam is er breed vertegenwoordigd.
Streven Naar Verbetering – Jane van der Staaij
https://www.vtv-snv.nl/

Partners

Kern van het project is enerzijds de verbinding van de volkstuinen met de omliggende gebieden, sociaal en fysiek. Anderzijds de verbindingen in het gebied. Er zijn gesprekken geweest met Essenburgpark, Pluktuin, Groene Connectie, Groen010, Steil Rand Overschie en er is contact geweest met de Speeldernis. Verschillende stakeholders zijn ‘in beeld’: Bello hondenspeeltuin, twee jachthavens, een Bikepark, nutstuinen langs de Gordelweg, volkstuinen in het gebied. Ook zijn er gesprekken geweest met ambtenaren (vastgoed, wijkmanagers) en staat een gesprek gepland met E. Spit en betrokken ambtenaren rondom de Van Nelle -knoop op 15 juni a.s.

Partners die toegezegd hebben mee te werken aan het onderzoek en het delen van de bevindingen zijn:

Platform Rotterdamse Volkstuinen – Rob van Dijk

Volkstuincomplexen
Als pilot partners zijn de volgende volkstuincomplexen betrokken, zij werken mee aan het werven van deelnemers voor de werkgroep en stellen ruimte gratis beschikbaar voor de verschillende bijeenkomsten. Binnen de eigen vereniging worden bevindingen actief gedeeld en de enquêtes worden onder de eigen leden verspreid, besturen worden betrokken bij de evaluatie:

Eigen Hof – Frank Schurink
Tot Nut en Genoegen – Ofra Bolier
VTV Blijdorp – Anne Karin ten Bosch
Streven Naar Verbetering – Jane van der Staaij