Skip to main content

Mozaïek

Verbinden en versterken voor de klimaatopgave

Ecologie en werk aan de winkel voor de toekomst:

“Stadspark West” herbergt een rijk mozaïek aan natuur, cultuur, sport en bedrijvigheid. Veel van de kwaliteiten die het herbergt worden onvoldoende gezien en benut.

De komende jaren staan in het teken van de crises die we met elkaar het hoofd moeten bieden. Niet alleen een klimaatcrises, maar ook toenemende sociale ongelijkheid en onze fysieke en mentale gezondheid vormen een serieus probleem.

We maken hier zichtbaar dat “Stadspark West” in deze crises een rol van betekenis kan spelen op al die vlakken. “Stadspark West” is natuur op loopafstand van verhitte en versteende woonwijken in het westen van de stad, waardevol voor de hele stad. Dwars door dit park bereik je langs natuurlijke routes de buitengebieden van Rotterdam.

Puzzelstukjes

In dit ‘park’ kan je de natuurlijke rijkdom zelf beleven. Door de losse ‘puzzelstukjes’ op de kaart als in een mozaiek fysiek, ecologisch en sociaal te verbinden worden de mogelijkheden en de waarden ervan duidelijk en bereikbaar. Deze ruimte biedt werkelijk diversiteit; sociale en culturele eigenheid, een enorme verscheidenheid aan dieren en planten, ruimte voor sport en bewegen en veel meer dan dat.

Kraamkamers voor de biodiversiteit

De rol van volkstuincomplexen in dit gebied is die van ‘kraamkamers voor de biodiversiteit’, ook zijn het waardevolle wandelgebieden en sociale ontmoetingsplaatsen en die kracht kan beter worden benut en verder worden versterkt.

Volkstuinders onderhouden hun tuinen en parken intensief, net als wijkbewoners in zelfbeheer tuinen en parken. Ze doen dat met veel kennis en grote liefde en daardoor is er een veel grotere natuurlijke rijkdom en sterkere natuurbeleving dan in de door de gemeente ‘kosten-efficiënt’ onderhouden parken. Dat biedt kansen voor de natuur.

De inwoners

Het recreatieve en ecologische belang van dit gebied voor de inwoners (mensen en niet-mensen), de omwonenden en de stad wordt door het project “Stadspark West” beter toegankelijk. Op die manier levert het park een grote bijdrage aan de niet-economische waarde en juist die waarden maken deel uit van de nieuwe ‘betekenis-economie’. Natuur kan je volop beleven in je eigen stad.