Skip to main content

Veldtocht #1, donderdag 25 mei 15:30 – 18:30

Veldtocht door Stadspark West

Hierbij nodigen het onderzoeksteam vanStadspark West en vereniging Groen010 je uit voor de veldtocht#1 op 25 mei door Stadspark West, het fictieve park dat er echt ligt. In deze wandeling beleef je samen met betrokkenen en experts Stadspark West  om zo de grote waarde van dit gebied voor stadsbewoners, klimaat en de natuur zichtbaar te maken. Als initiatiefnemers hebben wijin het kader van o.a. CityLab 010 subsidie gekregen om samen met betrokkenen te onderzoeken hoe we het gebied zichtbaarder, toegankelijker en vitaler kunnen maken. De wandeling is bedoeld als kennismaking met Stadspark West, een gebied dat je mogelijk al kent, maar niet eerder op deze manier ontdekte.

Wat is Stadspark West?

Rotterdam heeft in noord en west vele stukken groen. Denk bijvoorbeeld aan het Roel Langerakpark, het Vroesenpark, Essenburgpark, sportterreinen en Park 16Hoven. Daarin en omheen liggen de Diergaarde Blijdorp, de Speeldernis, een manege, vele volkstuinen, de Stadscamping, jachthavens en veel meer. Als je al deze stukken als één gebied voorstelt, verschijnt een grote groene long tussen de spoorlijnen, water- en snelwegen. Dat gebied noemen wij Stadspark West.

Stadspark West is essentieel voor de stad

Stadspark West heeft een essentiële functie in de stad. Duizenden Rotterdammers, van alle gezindten, leeftijden en sociale en culturele achtergronden, wandelen, sporten, tuinieren én ontmoeten elkaar in Stadspark West. Deze grote groene long heeft bovendien een niet te onderschatten rol in het klimaatbeheer van de stad, alleen al omdat mensen er koelte zoeken in de hete zomers. Het draagt daarnaast bij aan CO2-opslag, waterberging en de instandhouding en verder herstel van de biodiversiteit. Juist door de verbinding van alle stukken, die nu nog los van elkaar worden bekeken, wordt de waarde van dit gebied zichtbaar. In de ontwikkeling van de duurzame stad kan dit gebied een grote speler zijn, die bedreigd wordt als de samenhang nog verder versnipperd wordt.

Zorg dragen voor de ecologische en sociale verbinding

Wat wij willen is dat de ecologische en sociale verbinding in stand blijft, zelfs versterkt wordt. Dat begint bij de bewustwording bij gebruikers en beslissers dat het hier om één essentieel gebied gaat. Dat zij zich allemaal realiseren dat ze niet alleen in bijvoorbeeld het Vroesenpark zijn, maar tegelijkertijd ook in Stadspark West.

Een gebied dat bijna alle bewoners van Rotterdam Noord-West kennen, maar waar ook nog veel te ontdekken valt. Waar we met z’n allen zuinig op moeten zijn omdat de opbrengst zich vertaalt in duurzame welzijns- en ecologische winst.

Door Stadspark West zichtbaar te maken en de waarde in kaart te brengen en te agenderen vergroten we het bewustzijn over en de betrokkenheid bij deze waardevolle stadsnatuur.

Wie zijn wij?

We zijn een groep Rotterdamse ontwerpers uit verschillende disciplines, die zelf in het gebied recreëren, sporten, tuinieren, wonen en werken. Initiator Anne Karin ten Bosch (Urban Scenography) werkt samen met André van der Eijk en Koen Marks (buro MA.AN), Nienke Bouwhuis (Krachtgroen & de Groene Connectie) en Catherine Visser (Essenburgpark en DaF-architecten). Met Maryam Afshar (Tangerine Design) verkennen zij, samen met andere betrokkenen, experts, bezoekers en eigenaren in het gebied concrete acties en strategische ingrepen die het gebied toegankelijker, het landschap vitaler en het idee van het Stadspark beleefbaar maken.

Praktische informatie

Duur wandeling: ruim anderhalf uur en na afloop soep met brood
Verzamelen: 15:30 Einde: 18:30 (incl. soep en brood)
Aanbeveling: Goede wandelschoenen of laarzen
Vertrekpunt: informatie volgt na je aanmelding
Let op: Wil je zeker zijn van deelname, meld je dan aan Parkenmaand.

Meer informatie: Anne Karin ten Bosch 06 – 21 66 08 21

Download uitnodiging